• Zorg op maat
 • Cliënt staat centraal
 • Vaste kleine teams
Home » Zorgaanbod » Volledig Pakket Thuis (VPT)

Volledig Pakket Thuis (VPT)


Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) kunnen cliënten die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, zelfstandig thuis blijven wonen met thuiszorg op een manier die bij hun wensen en behoeften aansluit. De zorgbehoefte van de client is zodanig dat hij een indicatie heeft in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het VPT bestaat uit onder andere:

 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen, aan- en uitkleden, medicatie en hulp bij steunkousen;
 • (specialistische) verpleging;
 • begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven;
 • ondersteuning of vervanging van de mantelzorger;
 • huishoudelijk hulp;
 • dagbesteding op locatie;
 • vervoer naar behandeling of dagbesteding;
 • begeleiding naar een arts of therapeut;
 • een maaltijdvergoeding.

 

Bij een Volledig Pakket Thuis wordt de zorg door één aanbieder georganiseerd. Er zijn meer uren beschikbaar voor verzorging en verpleging, waarbij ook zorg in de laatste levensfase mogelijk is.

 

Wat valt niet binnen het Volledig Pakket Thuis?
• Huisartsenzorg en geneesmiddelen. Voor deze zorg behoudt u uw zorgverzekering
• Tandheelkundige zorg (valt onder zorgverzekering)
• Individueel aangepaste hulpmiddelen thuis en rolstoelen. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente
• Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Voor deze zorg kunt u bij de zorgverzekering terecht
• Woningonderhoud / reparaties aan de woning / woonlasten


Hoeveel kost het?
Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van
het CIZ nodig. Voor het VPT betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw
inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage.
Op de website www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.