• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams
Home » Zorgaanbod » 24 uurs-zorg

24 uurs-zorg


Met de 24-uur zorg van CuraSpes kunnen wij ervoor zorgen dat u thuis de verzorging en verpleging krijgt die u nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden. De inwonende zorgverleners kunnen mantelzorgers ondersteunen en staan dag en nacht voor cliënten klaar. Zo kunnen cliënten langer in het comfort van hun eigen huis blijven wonen. Deze zorg kan tijdelijk of permanent worden ingezet. Onze betrouwbare verzorgers stellen u de hele dag centraal en geven u de aandacht en zorg die u verdient. Naast reguliere zorgtaken helpen zij u bijvoorbeeld met uw medicijnen, persoonlijke verzorging of met huishoudelijke hulp.

 

24-uur zorg kan om de meest uitlopende redenen ingezet worden:

  • Dementie zoals de ziekte van Alzheimer.
  • In de palliatieve fase, de wens om thuis te sterven.
  • Verpleeghuis vervangende zorg.
  • Eenzaamheid en behoefte aan permanent gezelschap.
  • Thuis willen herstellen van een ziekenhuisopname.
  • Mantelzorger kan de zorg (tijdelijk) niet op zich nemen.

 

U kunt de 24-uur zorg particulier financieren of door middel van het WLZ of het persoonsgebonden budget (PGB). Om te kijken of u in aanmerking komt voor WLZ zorg kunt u de gewenste zorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mocht u de 24-uur zorg particulier in willen kopen dan kunt u onze tarieflijst raadplegen.

 

U kunt kiezen tussen een Volledig Pakket Thuis (VPT) of het Modulair Pakket Thuis (MPT).