• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams
Home » ZorgDomein

ZorgDomein

ZorgDomein

ZORGDOMEIN

Vanaf december 2020 start Thuiszorgbureau CuraSpes met het gebruik van ZorgDomein. Dit betekent dat huisartsen en andere verwijzers hun  cliënten op een efficiënte en geheel gedigitaliseerde manier kunnen doorverwijzen naar CuraSpes. Onze medewerkers ontvangen dan direct de benodigde gegevens van cliënten en kunnen zo gerichter en sneller de betreffende thuiszorg gaan verlenen. Het actuele zorgaanbod van Curaspes is beschikbaar gesteld in de ZorgDomein Verwijsapplicatie. Deze verwijsapplicatie toont een overzicht van onze zorgdiensten, criteria waaraan de cliënt moet voldoen voor verwijzing, de werkwijze in onze organisatie en van toepassing zijnde wachttijden. Daarnaast wordt ZorgDomein binnen onze organisatie gebruikt voor veilige communicatie en uitwisseling van informatie.

ZorgDomein is een slim, digitaal informatie- en communicatieplatform dat al 18 jaar de zorgsector efficiënter en effectiever maakt. Door zorgvraag en zorgaanbod bij elkaar te brengen en veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken, kunnen processen efficiënt worden ingericht. ZorgDomein wordt door circa 90% van de huisartsen in Nederland gebruikt om patiënten digitaal te verwijzen naar meer dan 300 aangesloten zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsenlaboratoria of andere zorgaanbieders. Met de implementatie van ZorgDomein in onze organisatie, wordt een nieuwe stap gezet naar verdere verbetering van de samenwerking met huisartsen en ziekenhuizen.