• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams
Home » Over ons » Onze werkwijze » Zorgplan

Zorgplan

In de thuiszorg wordt gewerkt met een zorgplan. Elke cliënt heeft een zorgplan waarin beschreven is hoe de cliënt wil leven en welke behoefte aan zorg en ondersteuning hij daarbij heeft. Naast de lichamelijke zorg, komen alle facetten van het leven komen aan bod in het zorgplan:

  1. Woon- leefsituatie;
  2. Participatie;
  3. Mentaal welbevinden;
  4. Lichamelijk welbevinden.


Het zorgplan komt altijd in samenspraak met de cliënt of zijn vertegenwoordiger tot stand. Het wordt ook samen met de cliënt geëvalueerd en bijgesteld. Hierdoor krijgt de cliënt de regie over zijn eigen leven. Het zorgplan is een instrument dat vraaggericht werken ondersteunt, waarbij er twee hoofdvragen zijn:

  1. Hoe wilt u leven? Hoe was u gewend te leven, wat zijn voor u belangrijke zaken?
  2. Welke ondersteuning heeft u nodig om zo veel mogelijk uw leven te kunnen invullen zoals u dat belangrijk en zinvol vindt?