• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams

Vriendelijk

Vriendelijkheid

Voor cliënten wordt de kwaliteit van zorg in sterke mate bepaald door de manier waarop met cliënten wordt omgegaan, wordt gecommuniceerd. Een goede bejegening veronderstelt dat met cliënten en collega’s vriendelijk, hartelijk en respectvol wordt gecommuniceerd. Cliënten beleven deze vriendelijkheid bij CuraSpes dagelijks en in alle mogelijke situaties.

Medewerkers zijn oprecht betrokken bij cliënten en nemen hen serieus; ze zijn bereid om zich op elk moment open te stellen voor hun vragen. Hierin komt de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen cliënt en medewerker tot uitdrukking. Onderling tonen medewerkers zich verbonden met elkaar: aandacht voor elkaar, een vriendelijk woord, bereidwilligheid om elkaar te helpen, dient een houding van ieder en een cultuurkenmerk binnen de organisatie te zijn.