• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams

Veilig

Veiligheid

CuraSpes besteedt veel aandacht aan een prettige en veilige leefomgeving voor cliënten en een veilige werkomgeving voor zorgverleners. Veiligheid geeft zelfvertrouwen en is een stimulans voor een positieve sfeer. Wij vinden het van groot belang dat een ieder zicht gehoord en geaccepteerd voelt en ervaart dat hij of zij erbij hoort. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.