• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams
Home » Financiering van de zorg » Zorg in natura

Zorg in natura (ZIN)


Zorg in natura is zorg die door de zorgaanbieder is verleend en via zorgkantoor/gemeente/zorgverzekeraar wordt betaald. De zorgaanbieder kan wel of geen contract hebben met een van de financiers. Wanneer de zorgaanbieder wel een contract heeft afgesloten dan worden de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed. Wanneer de zorgaanbieder geen contract heeft met een financier ligt dit anders. Bij alle zorgverzekeraars verloopt de vergoeding van de zorg via de cliënt. Daarnaast dient er voorafgaand aan de zorg een machtiging aangevraagd te worden.

Een eventuele eigen bijdrage blijft wel voor de rekening van de cliënt.