• Zorg op maat
  • Cliënt staat centraal
  • Vaste kleine teams

Home 


Heeft u thuiszorg nodig in Den Haag of omstreken? Wij bieden u kwalitatieve, persoonsgerichte en liefdevolle zorg en ondersteuning, zodat u met een fijn en veilig gevoel op een verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. Centraal hierin staat dat u actief betrokken wordt bij de invulling van de gewenste zorg of ondersteuning met als uitgangspunt het behouden dan wel het bevorderen van uw welzijn, zelfredzaamheid en eigen regie. Wij bieden passende zorg aan alle mensen, ongeacht de leeftijd en achtergrond, met uiteenlopende culturele achtergronden, levensbeschouwing, geloofsovertuiging en individuele wensen. 

 

Thuiszorgbureau CuraSpes B.V. biedt verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp aan en werkt vanuit 5 V’s. Dit zijn kernwaarden die de fundering vormen van onze organisatiecultuur. Concreet zijn deze kernwaarden: Vriendelijk, Vertrouwen, Vakkundig, Verbinding en Veilig. 

"Cura is de Romeinse Godin van de zorg en Spes is de Romeinse Godin van de hoop"

Wij geloven dat ieder mens zorg en hoop nodig heeft en dit het fundament vormt voor ontwikkeling. Ieder mens is uniek en verdient een plek in onze gemeenschap. CuraSpes helpt mensen op weg naar een nieuw leven door het aanbieden van persoonsgerichte, liefdevolle, professionele zorg met een hoopvol toekomstperspectief. 

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. 


Neem contact met ons op!